Thẻ thành viên VIP là thẻ nhựa in màu theo thiết kế riêng của Minhspa, mặt trước có dập nổi loại thẻ, mã số. Thẻ Vip Gold mang đến cho khách hàng các mức giá ưu đãi, triết khấu cho các sản phẩm lẻ và các dịch vụ chăm sóc tại Minhspa.

Thẻ thành viên VIP – GOLD:

 • Đối tượng: Dành cho khách hàng thân thiết đạt yêu cầu theo như quy định trong thủ tục cấp thẻ.
 •  Điều kiện cấp thẻ: Khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ 15.000.000đ trở lên trong 1 lần thanh toán hoặc tổng giá trị tiêu dùng cộng dồn trong tháng từ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

Ưu đãi:

 • Hưởng mức chiết khấu 10% cho dịch vụ lẻ và 5% cho sản phẩm bán tại Minhspa.
 • Cộng thêm 10% ưu đãi khi mua thẻ trị liệu từ 10 lần hoặc thẻ tổng hợp mệnh giá từ 3.000.000đ
 •  Hưởng mức chiết khấu thêm 5% đối với các sản phẩm và dịch vụ có áp dụng khuyến mại tại thời điểm sử dụng.

THỦ TỤC CẤP THẺ

1. Cấp thẻ thành viên VIP Minhspa

 • Khi có khách hàng đạt đủ tiêu chuẩn cấp thẻ, nhân viên sẽ chuyển cho khách hàng 1 mẫu đơn yêu cầu cấp thẻ thành viên VIP để khách hàng điền và ký vào.
 • Người quản lý sẽ cấp thẻ nhựa cho khách hàng.
 • Khách hàng ký tên xác nhận đã nhận thẻ.
 • Thẻ VIP tại Minhspa là thẻ ưu đãi không thời hạn.

2. Thanh Toán:

 • Khách hàng: Xuất trình thẻ VIP Minhspa hoặc các loại thẻ theo chính sách hợp tác khi làm thủ tục thanh toán.
 • Nhân viên: Cà nổi tên và mã số thẻ lên HĐ và yêu cầu khách hàng ký tên lên HĐ. Trong trường hợp thu ngân không lấy chữ ký của KH lên Hóa đơn thì người nhân viên này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bù vào khoản tiền thiếu do tự ý giảm giá cho khách hàng.
 • Quản lý: Lưu sổ về doanh thu từ khách hàng VIP vào cuối mỗi ngày, lập báo cáo tổng hợp vào cuối tháng.

QUY CHUẨN:

1. Mô tả:

 • Thẻ thành viên VIP Là thẻ nhựa in màu theo thiết kế riêng của Minhspa, mặt trước có dập nổi loại thẻ, mã số thẻ và thời hạn, thẻ có 2 loại với các mức ưu đãi khác nhau.

2. Mã thẻ:

 • Định nghĩa: Mã thẻ để phân biệt loại thẻ VIP, căn cứ vào đó thu ngân sẽ tính mức chiết khấu phù hợp cho khách hàng. Mã thẻ gồm 8 ký tự trong đó có 1 chữ cái và 7 chữ số. Chữ cái thể hiện loại thẻ, 7 chữ số thể hiện mã số KH.
 • Quy luật ghi mã: Chữ cái để thể hiện cấp bậc thẻ, số là mã số khách hàng. Phần chữ cái: Chữ D = loại thẻ
 • VIP Diamond, G = VIP Gold

3. Thời hạn thẻ:

 • Thẻ vô thời hạn.